www.mobarn.noVåre barnehager

INNTEKTSREGULERT FORELDREBETALING

Redusert foreldrebetaling med sosial profil.

INFORMASJON

Inntektsregulerte betalingssatser for barnehager :

Følg lenken nedenfor for å finne mere informasjon og søknadsskjema.

 http://www.frana.kommune.no/nyheter/aktuelle-saker/moderasjonsordninger-foreldrebetaling-for-barn-i-barnehage-for-foreldre-med-lav-inntekt.27119.aspx