www.mobarn.noVåre barnehager

BEREDSKAPSPLAN FOR FORBYGGING OG AVDEKKING AV SEKSUELLE OVERGREP

 

Mobarn har egen beredskapsplan for å forbygge og avdekke seksuelle overgrep:

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn