www.mobarn.noVåre barnehager

BOOTCAMP I BARNEHAGEN!

Årets idrettsuke er i gang og tilbyr barna ulike fysiske utfordringer hvor en av dem er Bootcamp!

Barnehagen skal iflg Rammeplan for barnehager (2017): Være en arene for daglig fysisk aktivitet,  bevegelses glede og motorisk utvikling. Bootcampen som vi arrangerte kunne gi barna nye motoriske utfordringer som skapte glede og mestringsopplevelser hos dem. Alle aldersgruppper deltok og løste oppgavene på ulike måter utfra alder og egne forutsetninger. Vi opplevde å se mye smil og glede og det inspirerte barna til mere fysisk aktivitet og egenkontruerte aktivitetsløype både ute og inne.