www.mobarn.noVåre barnehager

VI RYDDER SØPPEL I NÆROMRÅDET VÅRT!

HVORFOR RYDDE SØPPEL SAMMEN MED BARNA?

Barnehagen skal i følge Rammeplan for barnehager(2017)  lære barna  ta vare på seg selv , hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur ,økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorda.

Dette gjør at det er viktig for oss å bidra til gode holdninger i forhold til søppel i naturen og dermed bidra med engasjement i dette arbeidet.

 

Barnehagen har i denne sammenhengen valgt å melde seg på Sparebank1 sin ryddeaksjon. Dette skjedde etter at vi startet vår egen ryddeaksjon i forrige uke.

Torsdagen denne uka vil de aller fleste barn og voksne delta på Søppelplukking i nærområdet. Ellers vil vi plukke søppel i utetid og på turer de neste ukene.

 

Selve ryddeaksjonen Sparebank1:

 

Ryddeaksjonen pågår de første to ukene i mai.
Fyll sekkene med plast og søppel fra naturen. Vi tar ikke imot husholdningsavfall eller avfall som tilhører bedrifter.
Vi syns det er hyggelig om dere vil dele bilder fra aksjonen på Instagram. Dette kan inspirere flere til innsats, og også gi en ekstrapremie! Bruk #sparebank1smn #plastdugnaden. Du kan vinne en el-sykkel!

 

Vi skal stå på og rydde i nærmiljøet vårt!

 

 

 

Randi Larshus

styrer