www.mobarn.noVåre barnehager

Ansatte

Administrasjon

Randi Larshus

Stilling: Styrer
960 98 680
sylteogmalme@mobarn.no

Randi er Styrer og utdannet barnehagelærer. Hun er i tillegg utdannet bedrifsøkonom ved BI og har tatt styrerutdanning ved DMMH . Randi er også sertifisert Marte Meo kollegaveileder og har jobbet i Mobarn siden mars 2000. Først som pedagogisk leder , senere som styrer fra juni 2007.

Blåklokka

Birgit Røshol

Stilling: Assistent

Birgit er en av våre seniorer og assistent og skal fra nytt barnehageår jobbe på Blåklokka. Birgit har vært med barnehagen helt fra den startet i 1993. Hun har nå motatt klokke for 25 år i samme i Mobarn Barnehage.

Helene Hovde

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 681
sylteogmalme.revebjella@mobarn.no

Helene er utdannet barnehagelærer og har sin fordyping i småbarns pedagogikk og er derfor pedagogisk leder på småbarnsavdelingen. I tillegg er hun sertifisert Cos instruktør (trygghetssirkelen). Helene er også serefisert Marte Meo kollegaveileder. Hun har ledererfaring fra andre barnehagen og har lederansvar for de ansatte på Revebjella.

Inger Elise Johansen

Stilling: Barnehagelærer

Inger Elise er utdannet møbelsnekker og barnepleier, en fin kombinasjon. Hun har jobbet i barnehagen vår i 10 år og har i perioder hatt ansvar for barn med særskilte behov. Inger Elise vil være konstituert som barnehagelærer på Blåklokka for kommende barnehageår og har også hatt denne rollen i tidligere perioder.

Randi Silseth

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 682
sylteogmalme.blaaklokka@mobarn.no

Randi S er konstituert som barnehagelærer / pedagogisk leder. Hun har en 3- års pedagogisk utdannelse fra Sverige, som Fritidspedagog . Hun har vært konstituert i flere år og har, sammen med Ida ,lederansvar for de ansatte på Solsikka. Randi er også sertifisert Marte Meo kollegaveileder. Hun er verneombud på barnehagen og sitter i vår bredskapsgruppa.

Solveig Ødegård

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 682
sylteogmalme.barnehagelarer@mobarn.no

Solveig er utdannet barnehagelærer og har som fordypning hatt prosjektarbeid i Afrika. Hun har tidligere vært pedagogiskleder på Solsikka, men er etter foreldrepermisjon, pedagogisk leder på Blåklokka. Solveig har ledererfaring fra flere barnehager og har lederansvar for personalet på Blåklokka. Hun er også sertifisert Marte Meo kollegaveileder og sitter i vår beredskapgruppe.

Marita Nøsavik

Stilling: Annet

Marita er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun har fødselspermisjon.

Turid Berget

Stilling: Assistent

Turid er en av våre 3 seniorer. Hun jobber nå som assistent på Blåklokka, men har også vært mange år vært å finne på Solsikka. Turid har jobbet hos oss i over 10 år.

Stine Rødal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stine er utdannet barne- og ungdomsarbeider og startet som vikar hos oss. Hun jobber nå på Blåklokka. Hun har erfaring fra flere barnehagen.

Førskolegruppa

Joachim Henriksen

Stilling: Assistent

Joachim har vært hos oss 2 år. Han har jobbet assistent på Blåklokka men har det siste året jobbet på Solsikka. Han er en engasjert og tilstedeværen medarbeider.

Stine Julseth Ødegård

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 683
sylteogmalme.solsikka@mobarn.no

Stine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Sylte og Malme siden hun var ferdigutdannet. Hun har hele tiden jobbet på Solsikka, først som barnehagelærer og senere som pedagogisk leder. Stine har erfaring fra andre barnehagen og er utdannet Marte Meo praktiker.

Randi Silseth

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 682
sylteogmalme.blaaklokka@mobarn.no

Randi S er konstituert som barnehagelærer / pedagogisk leder. Hun har en 3- års pedagogisk utdannelse fra Sverige, som Fritidspedagog . Hun har vært konstituert i flere år og har, sammen med Ida ,lederansvar for de ansatte på Solsikka. Randi er også sertifisert Marte Meo kollegaveileder. Hun er verneombud på barnehagen og sitter i vår bredskapsgruppa.

Ida Reistad Eidem

Stilling: Barnehagelærer
960 98 683
sylteogmalme.barnehagelarer3@mobarn.no

Ida har vært hos oss siden januar 2015 og startet på utdanning som barnehagelærer august 2015. Hun er for tiden konstituert som pedagogisk leder og er ferdig utdannet barnehagelærer i mai/juni 2019. Hun har, sammen med Randi S lederansvar for personalet på Solsikka .

Revebjella

Helene Hovde

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 681
sylteogmalme.revebjella@mobarn.no

Helene er utdannet barnehagelærer og har sin fordyping i småbarns pedagogikk og er derfor pedagogisk leder på småbarnsavdelingen. I tillegg er hun sertifisert Cos instruktør (trygghetssirkelen). Helene er også serefisert Marte Meo kollegaveileder. Hun har ledererfaring fra andre barnehagen og har lederansvar for de ansatte på Revebjella.

Monica Johansen Fure

Stilling: Barnehagelærer

Monica har jobbet hos oss siden nyttår. Hun har kurs i trygghetsirkelen og Barnas plattform. Hun er for tiden konstituert som barnehagelærer.

Nhi Farstad

Stilling: Assistent

Nhi har vært vikar hos oss siden i vår. Hun kommer fra Vietnam , men bor nå i Fræna. Hun kan du treffe på alle avdelingene

Randi Silseth

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 682
sylteogmalme.blaaklokka@mobarn.no

Randi S er konstituert som barnehagelærer / pedagogisk leder. Hun har en 3- års pedagogisk utdannelse fra Sverige, som Fritidspedagog . Hun har vært konstituert i flere år og har, sammen med Ida ,lederansvar for de ansatte på Solsikka. Randi er også sertifisert Marte Meo kollegaveileder. Hun er verneombud på barnehagen og sitter i vår bredskapsgruppa.

Sheila P Haukås

Stilling: Assistent

Sheila jobber som assistent hos oss. Hun har en pedagogisk utdannelse fra sitt hjemland, Philipinene. Hun jobber på småbarnsavdelinga Revebjella.

Sissel Sandvik

Stilling: Assistent

Sissel har akkurat startet hos oss, og skal være assistent på Revebjella.

Sissel Sandvik

Stilling: Assistent

Solsikka

Helene Hovde

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 681
sylteogmalme.revebjella@mobarn.no

Helene er utdannet barnehagelærer og har sin fordyping i småbarns pedagogikk og er derfor pedagogisk leder på småbarnsavdelingen. I tillegg er hun sertifisert Cos instruktør (trygghetssirkelen). Helene er også serefisert Marte Meo kollegaveileder. Hun har ledererfaring fra andre barnehagen og har lederansvar for de ansatte på Revebjella.

Randi Silseth

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 682
sylteogmalme.blaaklokka@mobarn.no

Randi S er konstituert som barnehagelærer / pedagogisk leder. Hun har en 3- års pedagogisk utdannelse fra Sverige, som Fritidspedagog . Hun har vært konstituert i flere år og har, sammen med Ida ,lederansvar for de ansatte på Solsikka. Randi er også sertifisert Marte Meo kollegaveileder. Hun er verneombud på barnehagen og sitter i vår bredskapsgruppa.

Stine Julseth Ødegård

Stilling: Pedagogisk leder
960 98 683
sylteogmalme.solsikka@mobarn.no

Stine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Sylte og Malme siden hun var ferdigutdannet. Hun har hele tiden jobbet på Solsikka, først som barnehagelærer og senere som pedagogisk leder. Stine har erfaring fra andre barnehagen og er utdannet Marte Meo praktiker.

Tove Gunderstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tove er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i over ti år. Hun har, fram til nå , vært å finne på Blåklokka men fra nytt barnehageår 2018 jobber hun på Solsikka. Tove har land erfaring fra hotellbransjen før hun startet hos oss.

Ida Reistad Eidem

Stilling: Barnehagelærer
960 98 683
sylteogmalme.barnehagelarer3@mobarn.no

Ida har vært hos oss siden januar 2015 og startet på utdanning som barnehagelærer august 2015. Hun er for tiden konstituert som pedagogisk leder og er ferdig utdannet barnehagelærer i mai/juni 2019. Hun har, sammen med Randi S lederansvar for personalet på Solsikka .

Randi Ødegård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Randi er også en av vårer seniorer og er utdannet barne- og ungdomsarbeider hvor hun tok fagbrev i en alder av 64 år. Hun har jobbet i barnehagen i over ti år. Hun har også i perioder hatt ansvar for barn med spesielle behov. Randi har lang erfaring fra butikk før hun begynte å jobbe i Barnehage.

Joachim Henriksen

Stilling: Assistent

Joachim har vært hos oss 2 år. Han har jobbet assistent på Blåklokka men har det siste året jobbet på Solsikka. Han er en engasjert og tilstedeværen medarbeider.

Andre ansatte

Kasthuri Mahalingam

Stilling: Renholder